Disclaimer

Aansprakelijkheid

De informatie op de website van Auto-sleutel.nl is met zorg samengesteld. Auto-sleutel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid of de juistheid van de informatie.


Prijzen

De op de website vermelden prijzen gelden zolang de voorraad strekt en zet- en drukfouten voorbehouden. Auto-sleutel.nl aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.


Productinformatie

Productspecificaties worden met de grootst mogelijke zorg mogelijke zorg samengesteld. Auto-sleutel.nl aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.


Links

Auto-sleutel.nl verwijst op haar website naar enkele externe websites. Auto-sleutel.nl heeft geen invloed op de inhoud van deze websites. Auto-sleutel.nl tracht de kwaliteit van de websites te toetsen maar kan niet verantwoordelijkheid dragen voor de volledig- en correctheid of enig ander aspect op de externe websites.


Wijzigingen

Auto-sleutel.nl behoudt zich het recht de op de website, (geautomatiseerde) e-mail berichten of iedere andere uiting afkomstig van Auto-sleutel.nl vermelde informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Auto-sleutel.nl adviseert periodiek te controleren of de aangeboden informatie is gewijzigd.


Copyright

De op de website van Auto-sleutel.nl getoonde informatie, zoals teksten, afbeeldingen, merken, logo's, (handels)namen of informatie in andere vorm, zijn eigendom van Auto-sleutel.nl of in licentie bij de opdrachtgever van de site. De informatie van Auto-sleutel.nl mag zonder voorafgaande toestemming niet worden gereproduceerd of gedistribueerd.


Toepasselijk recht

Op de website en (geautomatiseerde) e-mail berichten afkomstig van Auto-sleutel.nl is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de disclaimer en/of algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te Rotterdam. 


Indien anderstalige versies van de disclaimer en/of algemene voorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.  


Meer informatie en hulp bij het winkelen kan je vinden op onze Klantenservice pagina.

loader
Bezig met laden...